Het operationele hart van MAPtm

Het uitvoeren en beheren van operationele verkeersmanagement taken vraagt om een kloppend hart. 24/7 standby, servicegerichtheid en soms ook gewoon met de voeten in de klei. Onze Traffic Managers zijn uiterst ervaren en meteen inzetbaar voor vrijwel elke operationele klus.

De beste aanpak in verkeersmanagement

Scoren met een optimale Hinderaanpak

Binnen de infra-sector zijn wij actief in diverse tenders en projecten. Onze ervaren verkeersmanagers helpen klanten bij het optimaliseren van plannen om hinder voor het (vaar)wegverkeer te minimaliseren. Het motto ‘Best For Project!’ staat hierbij centraal. In realisatieprojecten zorgen wij ervoor dat de beloften en beheersmaatregelen uit het plan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wij brengen onze ervaring van zowel grote integrale projecten als kleinere tenders mee naar elk nieuw project. Met onze expertise in Social Traffic Management® en het Servicecentrum (VCMAP) kunnen wij direct de juiste oplossingen bieden om verkeershinder te minimaliseren, wat vaak positief wordt beoordeeld in EMVI-plannen. Wij zetten dit succesvol in tijdens de uitvoering van een project.

Social traffic management - socialtrafficmanagement.nl

Onze STM-dienstverlening

Wij zijn de grondleggers van Social Traffic Management®. Met onze aanpak kunnen wij heel doelgericht en persoonlijk informeren over de verwachte verkeerssituatie. Hierbij voeren wij Social Media Geofence Campagnes uit, geven persoonlijke reisadviezen via Ask&GO, sturen notificaties en passen navigatiesystemen aan. Via dit brede palet aan diensten zijn wij in staat om aannemers en wegbeheerders volledig te ontzorgen. Vooraf stemmen wij af over de te bereiken doelgroep, de te gebruiken boodschap en de content. Via onze persoonlijke reisadviesdienst Ask&GO bieden wij advies via WhatsApp, waarbij wij rekening houden met afsluitingen, (actuele) verkeershinder, omleidingsroutes en OV-alternatieven. Zo zorgen wij voor een duurzame invulling van operationeel verkeersmanagement!

VCMAP servicecentrum

Ons servicecentrum (VCMAP)

Vanaf de start van MAPtm hebben wij ons operationele Servicecentrum, de VCMAP. Begonnen als eerste private verkeerscentrale in Nederland, inmiddels doorontwikkeld tot een flexibel inzetbaar servicecentrum. Momenteel gebruiken wij het voornamelijk voor de projecten Verkeerskundig Beheer Blauwe Golf en de persoonlijk reisadviesdienst Ask&GO. Onze operators zijn getraind en in staat om diverse (soorten) projecten naast elkaar te draaien. Indien een nieuw project vraagt om maatwerk en dedicated inzet organiseren wij een structurele hogere inzet van operators. Zo bieden wij altijd de benodigde inzet om een netwerk of regio op afstand te kunnen monitoren en waar nodig verkeerskundige analyses uit te voeren.

Meer weten?

Neem contact met ons op.