Succesvolle test

coöperatieve ITS-dienst

Op woensdagavond 11 november 2015 heeft Rijkswaterstaat een unieke test uitgevoerd met intelligente transportsystemen op de A16 bij Dordrecht. Het Nederlandse projectteam van het internationale project Coöperatieve ITS Corridor testte die avond succesvol de functionaliteit van de dienst ‘Road Works Warning’ in een eerste praktijkopstelling tijdens echte wegwerkzaamheden. Een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de connectie van slimme voertuigen en slimme weginfrastructuur.

De tijdelijke verandering van de rijbaanindeling wordt tijdens de fieldtest real-time gepresenteerd in twee testvoertuigen, die gedurende de avond verschillende keren langs de werkzaamheden rijden. De wegwerkzaamheden worden in het voertuig aangekondigd en de tijdelijke verkeersmaatregelen worden op een On Board Unit (OBU) weergegeven. Om dit mogelijk te maken worden twee communicatietechnieken toegepast:

Cellulair: Een ‘connected’ bericht wordt op grotere afstand verstuurd en komt binnen via 3G/4G. In dit bericht staat de locatie van het begin van de wegwerkzaamheden. De bestuurder wordt in deze fieldtest geattendeerd dat binnen drie kilometer wegwerkzaamheden plaatsvinden.

ETSI G5: Vanaf een Road Side Unit (RSU) aan de wegkant worden via WiFi-p meerdere zogenaamde DENM-berichten (Decentralized Enviromental Notification Messages) naar de auto’s verstuurd. In deze berichten is de actuele rijbaanindeling per segment geformuleerd.

MAPtm heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de verkeerskundige inhoud van de DENM ingericht op basis van de door Rijkswaterstaat gepubliceerde (concept)specificaties.

Conceptuele In-car weergave van de Roadworks Warning dienst

Meer weten over de Road Works Warning fieldtest op de A16? Download dan de factsheet.
Meer informatie over het project Coöperatieve ITS Corridor vind je op www.its-corridor.nl.