SimSmartMobility gelanceerd

19 partners tekenen intentieverklaring voor doorontwikkeling simulatieplatform

Op 27 januari 2017 lanceren en demonstreren Connecting Mobility, TNO en TUDelft het eerste prototype van SimSmartMobility. SimSmartMobility is wereldwijd een uniek simulatieplatform om bereikbaarheidseffecten en potentieel ook leefbaarheids- en veiligheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen te simuleren. Het prototype is het afgelopen halfjaar ontwikkeld door de drie initiatiefnemers.

De simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde simulatiemodellen, aangevuld met praktijkkennis uit Smart Mobility projecten en pilots. Samenwerking tussen partijen is daarvoor essentieel.