Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

ServiceCenter VCMAP

Van oudsher is het sturen en geleiden van het verkeer een echte overheidstaak. Maar de vijf landelijke verkeerscentrales van Rijkswaterstaat zijn aan het veranderen. Regio’s haken aan bij de grote jongens, gemeenten ontwikkelen een eigen centrale en marktpartijen springen in op de verschuiving naar privaat verkeersmanagement. Zo ook MAPtm met haar eigen verkeerscentrum: VCMAP.

Onze verkeersmanagers en wegverkeersleiders verzorgen operationeel verkeersmanagement voor wegbeheerders, evenementen en (infra) projectorganisaties. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van regelscenario’s en de online aansturing en bediening van DVM systemen. Doordat wij met onze data-scientists de enorme hoeveelheid verkeersdata (zowel de traditionele lusdata, als de nieuwere data vanuit andere bronnen) kunnen analyseren, zijn wij altijd ‘in control’ en kunnen we bijsturen indien nodig. Ook detacheren wij onze verkeersspecialisten in verschillende landelijke en regionale verkeerscentrales.

Maar ook VCMAP is continue aan het innoveren. Wij anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen van C-ITS, iCentrale en de inzet van social media voor operationeel verkeersmanagement. De inzet van verkeercentrales is nu eenmaal aan verandering onderhevig, ook bij ons.

Download de flyer hier