Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Results are in!

Truck Platooning Challenge

Tijdens het Nederlandse Voorzitterschap van de EU is er ’n Truck Platooning Challenge opgezet waaraan 6 vrachtenwagenfabrikanten meededen. Doel van de challenge was de haalbaarheid aantonen van het in pelotons laten rijden van vrachtwagens. De eerste vrachtwagen wordt bestuurd, de overige vrachtwagens volgen deze vrachtwagen automatisch.

Tijdens de challenge lag de focus vooral op hoe het overige verkeer op een platoon reageert en hoe de platoons door het normaal verkeer heen rijden.
In samenwerking met Vigilance heeft MAPtm diverse analyses uitgevoerd op basis van luchtopnames van de diverse platoons.

U kunt het hele verhaal en de resultaten nu terug lezen in het booklet ‘European Truck Platooning Challenge 2016’