Gouden Globe

voor RWS-project CoRISMa

Tijdens de Netwerkdag RWS-internationaal 2016 heeft het project CoRISMa de Gouden Globe prijs gewonnen voor het beste benutten van internationale kansen. Mede mogelijk gemaakt door MAPtm.

Het RWS-team CoRISMa heeft vanuit Nederland een Europese visie voor corridormanagement op de vaarwegen ontwikkeld. Dit initiatief van Rijkswaterstaat is met Europese subsidie verder ontwikkeld en toegepast samen met vijf West-Europese landen. Een groot succes, waarmee de reistijden voor de grensoverschrijdende scheepvaart betrouwbaarder zijn geworden. Hiermee wordt scheepvaart een interessanter alternatief voor wegtransport. Het project is uitgevoerd op basis van het Strategic Action Plan, opgesteld door MAPtm.


Binnen het CoRISMa-project zijn in samenwerking met Duitsland, Oostenrijk, België en Luxemburg ook een aantal pilots gerealiseerd om de werking van internationaal corridormanagement aan te tonen. Bijvoorbeeld een weergave van de actuele drukte op de Nederlandse vaarwegen en een applicatie die schippers op de hoogte stelt van de haalbaarheid van hun vaarplan gegeven de condities op de vaarroute. De coördinatie van de zes grensoverschrijdende pilots is, evenals een belangrijke bijdrage in de innovatieve ontwikkeling van traject- en reisplanning als één coöperatief systeem op vaarwegcorridors, namens Rijkswaterstaat uitgevoerd door MAPtm.