Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Het iVRI Support Team

1. Instructies en advies

 • Het vooraf geven van een presentatie op locatie waarin alle relevantie facetten ter sprake komen
 • Wat moet er vooraf geregeld worden en door wie?
 • Waar vinden we de juiste informatie?
 • Waaraan moeten bepaalde documenten voldoen?

 

2. Gezamenlijke uitvoering

 • Doorlopen iFAT/iSAT protocollen iVRI
 • Aanwezig zijn als vraagbaak en sparringpartner bij iFAT/iSAT (gezamenlijke uitvoering)
 • In kaart brengen van rest- en actiepunten met afspraken
 • Rapportage

 

3. Ontzorging

 • Complete ontzorging
 • Zelfstandig namens de opdrachtgever uitvoeren van de iFAT en/of iSAT
 • Doorlopen iFAT / iSAT protocollen iVRI
 • Rapportage

 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via:

info@ivri-supportteam.nl

Bert van der Veen: 06-28156160

Wijnand Oppedijk: 06-53429158

Of download de flyer hier

Het iVRI-supportteam is een samenwerking tussen MAPtm en Goudappel Coffeng op initiatief van Talking Traffic en Provincie Overijssel, Team Smart Mobility

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Social Traffic Management®

Een persoonlijke en directe relatie met de weggebruiker en omgeving

Wat is Social Traffic Management®?

Social Traffic Management® is een nieuwe vorm van verkeersmanagement, waarbij social media wordt ingezet om weggebruikers te bereiken. door middel van een doelgroepselectie wordt de juiste groep weggebruikers via social media geïnformeerd over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en/of evenementen. daarnaast krijgen weggebruikers de mogelijkheid om persoonlijk reisadvies te ontvangen via zijn of haar favoriete social media platform. Social Traffic Management® wordt met name ingezet als verlengstuk van wegbeheerders, aannemers en evenementen organisaties om mensen direct en persoonlijk te benaderen.

Download de flyer hier

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Drone Kruispunt Scans

Stap 1:

Drone beelden

 • HD/4k Drone videobeelden van het verkeer op hoogt <50m
 • Gecertificeerd, altijd met 2 personen (piloot en spotter)
 • Conform strenge regelgeving
 • ROC vergunning van Inspectie Leefomgeving en Transport (min. I&W)
 • Veiligheidsprocedures

Stap 2:

Automatische Beeldherkenning

 • Automatische beeldverwerking van de dronebeelden/ AI
 • Tellingen, voertuigcategorieën (incl. langzaam verkeer), volgafstanden, heatmaps, polygonen/zones, data insights
 • Rapportages, visuals en meer

Stap 3:

Verkeerskundig beheer

 • Verkeerskundige en functionele kruispunt analyse
 • Analyse op verkeersgedrag en uitzonderingssituaties
 • Visuele check van de drone beelden door operationeel service centrum (gedrag)
 • Verkeerskundige aanbevelingen per kruispunt
 • Online portal beschikbaar met beelden, analyses en reports

Download de flyer hier

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

ServiceCenter VCMAP

Van oudsher is het sturen en geleiden van het verkeer een echte overheidstaak. Maar de vijf landelijke verkeerscentrales van Rijkswaterstaat zijn aan het veranderen. Regio’s haken aan bij de grote jongens, gemeenten ontwikkelen een eigen centrale en marktpartijen springen in op de verschuiving naar privaat verkeersmanagement. Zo ook MAPtm met haar eigen verkeerscentrum: VCMAP.

Onze verkeersmanagers en wegverkeersleiders verzorgen operationeel verkeersmanagement voor wegbeheerders, evenementen en (infra) projectorganisaties. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van regelscenario’s en de online aansturing en bediening van DVM systemen. Doordat wij met onze data-scientists de enorme hoeveelheid verkeersdata (zowel de traditionele lusdata, als de nieuwere data vanuit andere bronnen) kunnen analyseren, zijn wij altijd ‘in control’ en kunnen we bijsturen indien nodig. Ook detacheren wij onze verkeersspecialisten in verschillende landelijke en regionale verkeerscentrales.

Maar ook VCMAP is continue aan het innoveren. Wij anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen van C-ITS, iCentrale en de inzet van social media voor operationeel verkeersmanagement. De inzet van verkeercentrales is nu eenmaal aan verandering onderhevig, ook bij ons.

Download de flyer hier

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

MAPtm is opzoek naar trainees!

Ben je bijna afgestudeerd en zoek je (binnenkort) een innovatieve baan in de snel veranderende wereld van verkeer en mobiliteit?

MAPtm is opzoek naar trainees!
Bij MAPtm werken wij aan diverse innovatieve mobiliteitsoplossingen. Verkeer en mobiliteit vraagt om slimme, maar ook pragmatische oplossingen. Wij adviseren niet alleen, maar gebruiken onze kennis van de nieuwste systemen en ontwikkelingen ook voor de implementatie en uiteindelijke exploitatie ervan in dit uitdagende werkveld. Onze aanpak hierin kenmerkt zich door onze kernwaarden; transparant, dynamisch, puur en innovatief. De 26 medewerkers van MAPtm vertegenwoordigen gezamenlijk een breed kennisveld. Van operationeel verkeersmanagement (in onze private verkeerscentrale), iVRI’s, Social Traffic Management® , MaaS (Mobility as a Service), Data Science tot (coöperatieve) Intelligente Transport Systemen (ITS) en automatisch rijden.
Geïnteresseerd?

Wil je in jouw eerste baan werken aan diverse innovatieve projecten? En wil je meer weten over MAPtm of ons traineeship? Neem dan contact met ons op!

Audrey Hardenberg

Tel: 06- 14868674

Email: Audrey.hardenberg@maptm.nl

Download de flyer hier