Project overzicht foto - MAPtm

Europees project SOCRATES2.0 lanceert raamwerk voor interactief verkeersmanagement

Lancering SOCRATES2.0

De partners van het Europese project SOCRATES2.0 hebben een raamwerk – het zogenaamde ‘SOCRATES2.0 Cooperation Framework’ – ontwikkeld. Op basis van het raamwerk kunnen publieke wegbeheerders en private serviceproviders beter samenwerken om verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers af te stemmen en te verbeteren. In 2019 worden de diensten en ontwikkelde samenwerkingsmodellen getest in pilots in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen.

SOCRATES2.0 raamwerk

Het raamwerk bestaat uit een visie op publiek-private samenwerking in verkeersmanagement en diverse samenwerkingsmodellen. De visie maakt de omslag van het traditioneel managen en beïnvloeden van verkeersstromen, naar het gezamenlijk en real-time ondersteunen van weggebruikers tijdens hun reis van A naar B.

Onderdeel van de samenwerkingsmodellen is een zogenoemd coördinatiemodel, waarmee betrokken partijen overeenkomen op welk detailniveau ze samenwerken en wat ieders rol daarbij is. Ook is uitgewerkt op welke verschillende manieren de gegevensuitwisseling tussen publieke wegbeheerders en particuliere back-offices van serviceproviders gecoördineerd kan worden: met of zonder intermediair, en welke vormen van intermediair er mogelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld een organisatie zijn, publiek of privaat of een ‘trusted’ party, of een systeem vervult de intermediaire rol.

Verder zijn in het project drie SOCRATES2.0 diensten in meerdere gebruikerstoepassingen uitgewerkt. Het gaat om diensten op het gebied van: slim spreiden van verkeer, actuele snelheid en rijstrook-advies en lokale informatie over (tijdelijke) wegafsluitingen en gevaarlijke situaties. De vier pilots gaan per gebruikerstoepassing experimenteren met verschillende coördinatiemodellen en vormen van intermediaire rollen.

Op basis van de resultaten van de pilots wordt het raamwerk doorontwikkeld. Het raamwerk is waardevol voor alle stakeholders die zich met verkeersmanagement en verkeersinformatiediensten bezighouden, zoals serviceproviders, automotive bedrijven, ITS bedrijven en wegbeheerders.

De Pilot in Amsterdam

Een van de SOCRATES2.0 pilots vindt in 2019 plaats in Amsterdam. De partners in de Praktijkproef Amsterdam (PPA) en de SOCRATES2.0 consortiumpartners werken komende maanden gezamenlijk de opzet voor deze proef uit. Ze bepalen welke slimme diensten en toepassingen het meest relevant zijn en welke samenwerkingsmodellen getest worden per toepassing. De proef in Amsterdam is de meest omvangrijke proef: 6000 mensen gaan testen met de nieuwe services. In elk van de andere 3 steden doen 1000 proefpersonen mee.

Over de Praktijkproef Amsterdam

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) voert grootschalige praktijktesten uit die gericht zijn op het integreren van innovatieve systemen in de auto en op de weg. Het is een samenwerking van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en NDW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Over SOCRATES2.0

SOCRATES2.0 is een Europees project waarbij publieke en private partners slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten realiseren in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen. Internationale serviceproviders, een autofabrikant, ITS-bedrijven en wegbeheerders werken samen en delen informatie om nieuwe en betere diensten voor weggebruikers te creëren. Daarnaast ontwikkelen en toetsen de publiekprivate partners binnen SOCRATES2.0 diverse onderlinge samenwerkingsmodellen.

Door alle beschikbare informatie van wegbeheerders, dienstverleners en weggebruikers uit te wisselen en te integreren, wordt het mogelijk een volledig en consistent beeld te krijgen van de huidige en verwachte verkeerssituatie. Ook wordt de weg vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategie voor verkeermanagement. Op deze manier kunnen slimmere en meer betrouwbare verkeersinformatie- en navigatiediensten aan weggebruikers geleverd worden. Dit leidt tot een betere doorstroming, veiliger verkeer en minder uitstoot van schadelijke stoffen: fast, safe and green.

Project overzicht foto - MAPtm

Automobilisten mijden de avondspits ruim 150.000 keer.

Giovanni Huisken voor No Spits Today.

Vanaf 13 maart 2017 tot 22 december 2017 is door ruim 3.000 automobilisten, die minder dan 15 km van hun werk af wonen, de avondspits gemeden. Deelnemers zijn benaderd door No Spits Today, een initiatief van Goedopweg om een gedragsverandering in de avondspits te realiseren, met succes! Meer dan 150.000 keer hebben deelnemers hun auto verruild voor de (elektronische) fiets, zijn zij eerder of later begonnen zodat de avondspits gemeden kon worden of hebben zij thuisgewerkt.

November 2016 zijn de eerste stappen gemaakt in de realisatie van No Spits Today met als doelstelling om in de regio Utrecht deze doelgroep te verleiden tot ander gedrag, door actief het gebruik van een alternatief te stimuleren als gewenst gedrag. Het gewenste gedrag is dat mensen die werkzaam zijn in één van de drie kerngebieden: Utrecht Centraal, Utrecht Science Park of Amersfoort-Noord, die voor aanvang van het project tijdens de avondspits met de auto reisden, tijdens en na het project de avondspits te laten mijden. Alternatieven zijn dat men niet reist, op een ander tijdstip buiten de avondspits reist of gebruik maakt van een ander vervoermiddel, zoals het OV of de (elektronische) fiets. De doelstelling van het project No Spits Today was om zoveel mogelijk mijdingen tijdens de avondspits op werkdagen te realiseren.

Doelstelling behaald!

Als project manager van No Spits Today, geeft Giovanni Huisken aan: “Wij zijn trots dat we de doelstelling, 100.000 mijdingen tijdens de avondspits, in 25 weken, hebben behaald”. “Veel IMMA-projecten hebben hun doelstelling niet gehaald, No Spits Today wel” voegt hij hieraan toe. Vanwege de positieve resultaten is het project verlengd tot eind 2017, waarmee nog eens 50.000 extra mijdingen van de avondspits gerealiseerd werden.

Gedragsverandering

Gevraagd naar wat men van plan is na het project No Spits Today blijkt dat velen aangeven hetzelfde gedrag te blijven vertonen als tijdens het project. Meedoen aan het project heeft de deelnemers aangezet anders (bewuster) te gaan denken over hun reisgedrag, heeft hun kennis over alternatieven vergroot en zij zouden in grote meerderheid ook in de toekomst weer meedoen.

We zijn Goedopweg in de regio Utrecht

No Spits Today is een initiatief van Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en U15 (netwerk van werkgevers in de regio Utrecht) samen aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.

Beloning en goede doelen

Elke keer als een deelnemer de avondspits meed, spaarde zij credits die konden worden omgezet in OV-tegoed, cadeaus van de Fietsenwinkel.nl of Fonq.nl of een donatie aan een goed doel.

Begin 2018 werd het project uitgebreid om vast te stellen in hoeverre deelnemers bereid waren om geen credits voor zichzelf te sparen, maar deze ter beschikking te stellen aan een goed doel. Deelnemers konden doneren aan vijftien verschillende goede doelen, waaronder Stichting AAP, Utrechts landschap, SpierenVoorSpieren, Make a Wish en Prinses Máxima Centrum. In totaal hebben zij meer dan 52.000,- euro gedoneerd aan vijftien goede doelen. Tijdens een feestelijke ochtend bij het Prinses Máxima Centrum werden de cheques overhandigd aan de goede doelen.

Bekijk hier de  video over de uitreiking van de cheques aan de goede doelen.

Hoe verder?

De doelgroep is erg positief over de doelstelling van het project en geeft aan ook in de toekomst het gedrag te willen blijven continueren. Tevens is men bewuster over het eigen reisgedrag gaan nadenken en zou men in de toekomst weer met soortgelijke projecten willen meedoen.

“Ook bij het project IMMA-Groningen zal ik in naam van MAPtm het projectmanagement op mij nemen” Zegt Giovanni Huisken. Dit betekent een mooi vervolg voor MAPtm na No Spits Today.

Project overzicht foto - MAPtm

Jaap in Quest en op Radio538

In Nederland staan we op werkdagen maar ook in het weekend vaak en lang in de file. Van meer dan 400 kilometer file in een spitsperiode kijkt niemand meer van op.

Jaap Vreeswijk is in zowel de Quest van juni 2017 als bij Radio538 ingegaan op het gedrag van de weggebruiker en hoe de beschikbare verkeersinformatie aangeboden en gebruikt wordt. En hoe dit alles lijdt tot het filebeeld wat we zo gewend zijn geworden iedere dag. Gelukkig geeft hij ook wat tips om minder in de file te staan, zodat je uiteindelijk meer tijd over houdt voor leuke dingen.

Lees en luister Jaap zijn verhaal dus snel terug!

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Data visualisatie

Snelheidscontrole als oorzaak voor file?

12 mei berichtte RTL nieuws dat een politiebusje voor een monsterfile heeft gezorgd op de A27.

MAPtm maakte onderstaande data- visualisatie waarop te zien is hoe de file zich ontwikkelde tot zo’n 25 kilometer. We gebruikte daarvoor een combinatie van NDW en Waze data.

Gouden Globe

voor RWS-project CoRISMa

Tijdens de Netwerkdag RWS-internationaal 2016 heeft het project CoRISMa de Gouden Globe prijs gewonnen voor het beste benutten van internationale kansen. Mede mogelijk gemaakt door MAPtm.

Het RWS-team CoRISMa heeft vanuit Nederland een Europese visie voor corridormanagement op de vaarwegen ontwikkeld. Dit initiatief van Rijkswaterstaat is met Europese subsidie verder ontwikkeld en toegepast samen met vijf West-Europese landen. Een groot succes, waarmee de reistijden voor de grensoverschrijdende scheepvaart betrouwbaarder zijn geworden. Hiermee wordt scheepvaart een interessanter alternatief voor wegtransport. Het project is uitgevoerd op basis van het Strategic Action Plan, opgesteld door MAPtm.


Binnen het CoRISMa-project zijn in samenwerking met Duitsland, Oostenrijk, België en Luxemburg ook een aantal pilots gerealiseerd om de werking van internationaal corridormanagement aan te tonen. Bijvoorbeeld een weergave van de actuele drukte op de Nederlandse vaarwegen en een applicatie die schippers op de hoogte stelt van de haalbaarheid van hun vaarplan gegeven de condities op de vaarroute. De coördinatie van de zes grensoverschrijdende pilots is, evenals een belangrijke bijdrage in de innovatieve ontwikkeling van traject- en reisplanning als één coöperatief systeem op vaarwegcorridors, namens Rijkswaterstaat uitgevoerd door MAPtm.

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Results are in!

Truck Platooning Challenge

Tijdens het Nederlandse Voorzitterschap van de EU is er ’n Truck Platooning Challenge opgezet waaraan 6 vrachtenwagenfabrikanten meededen. Doel van de challenge was de haalbaarheid aantonen van het in pelotons laten rijden van vrachtwagens. De eerste vrachtwagen wordt bestuurd, de overige vrachtwagens volgen deze vrachtwagen automatisch.

Tijdens de challenge lag de focus vooral op hoe het overige verkeer op een platoon reageert en hoe de platoons door het normaal verkeer heen rijden.
In samenwerking met Vigilance heeft MAPtm diverse analyses uitgevoerd op basis van luchtopnames van de diverse platoons.

U kunt het hele verhaal en de resultaten nu terug lezen in het booklet ‘European Truck Platooning Challenge 2016’

SimSmartMobility gelanceerd

19 partners tekenen intentieverklaring voor doorontwikkeling simulatieplatform

Op 27 januari 2017 lanceren en demonstreren Connecting Mobility, TNO en TUDelft het eerste prototype van SimSmartMobility. SimSmartMobility is wereldwijd een uniek simulatieplatform om bereikbaarheidseffecten en potentieel ook leefbaarheids- en veiligheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen te simuleren. Het prototype is het afgelopen halfjaar ontwikkeld door de drie initiatiefnemers.

De simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde simulatiemodellen, aangevuld met praktijkkennis uit Smart Mobility projecten en pilots. Samenwerking tussen partijen is daarvoor essentieel.

Succesvolle test

coöperatieve ITS-dienst

Op woensdagavond 11 november 2015 heeft Rijkswaterstaat een unieke test uitgevoerd met intelligente transportsystemen op de A16 bij Dordrecht. Het Nederlandse projectteam van het internationale project Coöperatieve ITS Corridor testte die avond succesvol de functionaliteit van de dienst ‘Road Works Warning’ in een eerste praktijkopstelling tijdens echte wegwerkzaamheden. Een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de connectie van slimme voertuigen en slimme weginfrastructuur.

De tijdelijke verandering van de rijbaanindeling wordt tijdens de fieldtest real-time gepresenteerd in twee testvoertuigen, die gedurende de avond verschillende keren langs de werkzaamheden rijden. De wegwerkzaamheden worden in het voertuig aangekondigd en de tijdelijke verkeersmaatregelen worden op een On Board Unit (OBU) weergegeven. Om dit mogelijk te maken worden twee communicatietechnieken toegepast:

Cellulair: Een ‘connected’ bericht wordt op grotere afstand verstuurd en komt binnen via 3G/4G. In dit bericht staat de locatie van het begin van de wegwerkzaamheden. De bestuurder wordt in deze fieldtest geattendeerd dat binnen drie kilometer wegwerkzaamheden plaatsvinden.

ETSI G5: Vanaf een Road Side Unit (RSU) aan de wegkant worden via WiFi-p meerdere zogenaamde DENM-berichten (Decentralized Enviromental Notification Messages) naar de auto’s verstuurd. In deze berichten is de actuele rijbaanindeling per segment geformuleerd.

MAPtm heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de verkeerskundige inhoud van de DENM ingericht op basis van de door Rijkswaterstaat gepubliceerde (concept)specificaties.

Conceptuele In-car weergave van de Roadworks Warning dienst

Meer weten over de Road Works Warning fieldtest op de A16? Download dan de factsheet.
Meer informatie over het project Coöperatieve ITS Corridor vind je op www.its-corridor.nl.

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Compass4D gaat door!

Bordeaux, 9 Oktober 2015 – Na een looptijd van 3 jaar heeft Compass4D op het 22ste ITS World Congress aangekondigd dat het project wordt doorgezet.

In de afgelopen 3 jaar heeft Compass4D C-ITS diensten uitgerold en geïmplementeerd in bijna 300 wegkantstations en verkeerslichten en in meer dan 600 voertuigen. Daarnaast waren er in totaal meer dan 1200 chauffeurs betrokken bij de pilots. Dit is mogelijk geweest dankzij de volledige inzet van de Compass4D partners waaronder de 7 Europese steden: Bordeaux, Kopenhagen, Helmond, Newcastle, Thessaloniki, Verona en Vigo.

“Tijdens de vijf dagen van het congres zijn onder grote belangstelling diverse coöperatieve diensten gedemonstreerd. In totaal hebben 10 voertuigen meer dan 1700 kilometer afgelegd waarbij bijna 300 deelnemers stuk voor stuk onder de indruk waren” aldus Dhr. André Perpey (CEO Geoloc Systems, verantwoordelijk voor deze einddemonstratie). “De demo voertuigen lieten niet alleen de services zien welke ontwikkeld zijn binnen Compass4D, maar ook van andere projecten. Dit betekent dat het is gelukt om interoperabiliteit te realiseren tussen apparatuur van verschillende fabrikanten vanuit diverse projecten” voegt Dhr. Perpey nog toe. Dat is een belangrijk succes en een voorwaarde voor de toekomstige uitrol van C-ITS services.

Oorspronkelijk was het ITS World Congress het laatste event van het project, maar Compass4D zal de ontwikkelde services nog 1 jaar in stand houden (met eigen middelen), met als doel het pilot karakter om te zetten naar een volwassen en grootschalige uitrol zodat een zelfvoorzienende markt ontstaat. Tijdens het congres hebben de 7 steden een Memorandum van Overeenstemming getekend om dit te bekrachtigen. In november 2015 zal in Newcastle de pilotfase worden afgerond en worden de activiteiten gestart voor de grootschalige uitrol in 2016.

“Dit is de gelofte: een kleine stap voor de Compass4D partners, een grote sprong voor de ITS gemeenschap”, aldus een enthousiaste Dhr. Gert Blom.