Project overzicht foto - MAPtm

Jaap in Quest en op Radio538

In Nederland staan we op werkdagen maar ook in het weekend vaak en lang in de file. Van meer dan 400 kilometer file in een spitsperiode kijkt niemand meer van op.

Jaap Vreeswijk is in zowel de Quest van juni 2017 als bij Radio538 ingegaan op het gedrag van de weggebruiker en hoe de beschikbare verkeersinformatie aangeboden en gebruikt wordt. En hoe dit alles lijdt tot het filebeeld wat we zo gewend zijn geworden iedere dag. Gelukkig geeft hij ook wat tips om minder in de file te staan, zodat je uiteindelijk meer tijd over houdt voor leuke dingen.

Lees en luister Jaap zijn verhaal dus snel terug!

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Data visualisatie

Snelheidscontrole als oorzaak voor file?

12 mei berichtte RTL nieuws dat een politiebusje voor een monsterfile heeft gezorgd op de A27.

MAPtm maakte onderstaande data- visualisatie waarop te zien is hoe de file zich ontwikkelde tot zo’n 25 kilometer. We gebruikte daarvoor een combinatie van NDW en Waze data.

Gouden Globe

voor RWS-project CoRISMa

Tijdens de Netwerkdag RWS-internationaal 2016 heeft het project CoRISMa de Gouden Globe prijs gewonnen voor het beste benutten van internationale kansen. Mede mogelijk gemaakt door MAPtm.

Het RWS-team CoRISMa heeft vanuit Nederland een Europese visie voor corridormanagement op de vaarwegen ontwikkeld. Dit initiatief van Rijkswaterstaat is met Europese subsidie verder ontwikkeld en toegepast samen met vijf West-Europese landen. Een groot succes, waarmee de reistijden voor de grensoverschrijdende scheepvaart betrouwbaarder zijn geworden. Hiermee wordt scheepvaart een interessanter alternatief voor wegtransport. Het project is uitgevoerd op basis van het Strategic Action Plan, opgesteld door MAPtm.


Binnen het CoRISMa-project zijn in samenwerking met Duitsland, Oostenrijk, België en Luxemburg ook een aantal pilots gerealiseerd om de werking van internationaal corridormanagement aan te tonen. Bijvoorbeeld een weergave van de actuele drukte op de Nederlandse vaarwegen en een applicatie die schippers op de hoogte stelt van de haalbaarheid van hun vaarplan gegeven de condities op de vaarroute. De coördinatie van de zes grensoverschrijdende pilots is, evenals een belangrijke bijdrage in de innovatieve ontwikkeling van traject- en reisplanning als één coöperatief systeem op vaarwegcorridors, namens Rijkswaterstaat uitgevoerd door MAPtm.

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Results are in!

Truck Platooning Challenge

Tijdens het Nederlandse Voorzitterschap van de EU is er ’n Truck Platooning Challenge opgezet waaraan 6 vrachtenwagenfabrikanten meededen. Doel van de challenge was de haalbaarheid aantonen van het in pelotons laten rijden van vrachtwagens. De eerste vrachtwagen wordt bestuurd, de overige vrachtwagens volgen deze vrachtwagen automatisch.

Tijdens de challenge lag de focus vooral op hoe het overige verkeer op een platoon reageert en hoe de platoons door het normaal verkeer heen rijden.
In samenwerking met Vigilance heeft MAPtm diverse analyses uitgevoerd op basis van luchtopnames van de diverse platoons.

U kunt het hele verhaal en de resultaten nu terug lezen in het booklet ‘European Truck Platooning Challenge 2016’

SimSmartMobility gelanceerd

19 partners tekenen intentieverklaring voor doorontwikkeling simulatieplatform

Op 27 januari 2017 lanceren en demonstreren Connecting Mobility, TNO en TUDelft het eerste prototype van SimSmartMobility. SimSmartMobility is wereldwijd een uniek simulatieplatform om bereikbaarheidseffecten en potentieel ook leefbaarheids- en veiligheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen te simuleren. Het prototype is het afgelopen halfjaar ontwikkeld door de drie initiatiefnemers.

De simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde simulatiemodellen, aangevuld met praktijkkennis uit Smart Mobility projecten en pilots. Samenwerking tussen partijen is daarvoor essentieel.

Succesvolle test

coöperatieve ITS-dienst

Op woensdagavond 11 november 2015 heeft Rijkswaterstaat een unieke test uitgevoerd met intelligente transportsystemen op de A16 bij Dordrecht. Het Nederlandse projectteam van het internationale project Coöperatieve ITS Corridor testte die avond succesvol de functionaliteit van de dienst ‘Road Works Warning’ in een eerste praktijkopstelling tijdens echte wegwerkzaamheden. Een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de connectie van slimme voertuigen en slimme weginfrastructuur.

De tijdelijke verandering van de rijbaanindeling wordt tijdens de fieldtest real-time gepresenteerd in twee testvoertuigen, die gedurende de avond verschillende keren langs de werkzaamheden rijden. De wegwerkzaamheden worden in het voertuig aangekondigd en de tijdelijke verkeersmaatregelen worden op een On Board Unit (OBU) weergegeven. Om dit mogelijk te maken worden twee communicatietechnieken toegepast:

Cellulair: Een ‘connected’ bericht wordt op grotere afstand verstuurd en komt binnen via 3G/4G. In dit bericht staat de locatie van het begin van de wegwerkzaamheden. De bestuurder wordt in deze fieldtest geattendeerd dat binnen drie kilometer wegwerkzaamheden plaatsvinden.

ETSI G5: Vanaf een Road Side Unit (RSU) aan de wegkant worden via WiFi-p meerdere zogenaamde DENM-berichten (Decentralized Enviromental Notification Messages) naar de auto’s verstuurd. In deze berichten is de actuele rijbaanindeling per segment geformuleerd.

MAPtm heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de verkeerskundige inhoud van de DENM ingericht op basis van de door Rijkswaterstaat gepubliceerde (concept)specificaties.

Conceptuele In-car weergave van de Roadworks Warning dienst

Meer weten over de Road Works Warning fieldtest op de A16? Download dan de factsheet.
Meer informatie over het project Coöperatieve ITS Corridor vind je op www.its-corridor.nl.

Project overzicht foto - MAPtm
Project overzicht foto - MAPtm

Compass4D gaat door!

Bordeaux, 9 Oktober 2015 – Na een looptijd van 3 jaar heeft Compass4D op het 22ste ITS World Congress aangekondigd dat het project wordt doorgezet.

In de afgelopen 3 jaar heeft Compass4D C-ITS diensten uitgerold en geïmplementeerd in bijna 300 wegkantstations en verkeerslichten en in meer dan 600 voertuigen. Daarnaast waren er in totaal meer dan 1200 chauffeurs betrokken bij de pilots. Dit is mogelijk geweest dankzij de volledige inzet van de Compass4D partners waaronder de 7 Europese steden: Bordeaux, Kopenhagen, Helmond, Newcastle, Thessaloniki, Verona en Vigo.

“Tijdens de vijf dagen van het congres zijn onder grote belangstelling diverse coöperatieve diensten gedemonstreerd. In totaal hebben 10 voertuigen meer dan 1700 kilometer afgelegd waarbij bijna 300 deelnemers stuk voor stuk onder de indruk waren” aldus Dhr. André Perpey (CEO Geoloc Systems, verantwoordelijk voor deze einddemonstratie). “De demo voertuigen lieten niet alleen de services zien welke ontwikkeld zijn binnen Compass4D, maar ook van andere projecten. Dit betekent dat het is gelukt om interoperabiliteit te realiseren tussen apparatuur van verschillende fabrikanten vanuit diverse projecten” voegt Dhr. Perpey nog toe. Dat is een belangrijk succes en een voorwaarde voor de toekomstige uitrol van C-ITS services.

Oorspronkelijk was het ITS World Congress het laatste event van het project, maar Compass4D zal de ontwikkelde services nog 1 jaar in stand houden (met eigen middelen), met als doel het pilot karakter om te zetten naar een volwassen en grootschalige uitrol zodat een zelfvoorzienende markt ontstaat. Tijdens het congres hebben de 7 steden een Memorandum van Overeenstemming getekend om dit te bekrachtigen. In november 2015 zal in Newcastle de pilotfase worden afgerond en worden de activiteiten gestart voor de grootschalige uitrol in 2016.

“Dit is de gelofte: een kleine stap voor de Compass4D partners, een grote sprong voor de ITS gemeenschap”, aldus een enthousiaste Dhr. Gert Blom.