Home foto - MAPtm

Strategisch en operationeel
We hebben ervaring met alle verkeersmanagementsystemen en werken continue aan vernieuwingen zoals C-ITS en Social Traffic Management . We ondersteunen overheden, wegbeheerders en marktpartijen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We denken daarbij vanuit de situatie buiten op straat. Omdat we de operationele consequenties kennen van de verschillende opties kunt u onze adviezen praktisch en snel toepassen.